Wij maken gebruik van cookies om het maximale uit onze website te halen en u een meer persoonsgerichte service te bieden. Door verder te gaan op deze website, gaat u akkoord met de gebruikte cookies. U kunt de toestemming intrekken en meer informatie verkrijgen door ons beleid te raadplegen cookies.
Aanvaarden

1. GEBRUIKERSINFORMATIE Come2bcn, SL, hierna VERANTWOORDELIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, gebruikersgegevens en informeert u dat deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) zullen worden verwerkt 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, waarvoor de volgende informatie over de behandeling wordt verstrekt:

Einde van de behandeling: onderhoud een commerciële relatie met de gebruiker.
De geplande operaties Voer de behandeling uit:
- kwijtschelding van commerciële reclame via e-mail, fax, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, aanwezig of toekomstig, dat commerciële communicatie mogelijk maken Deze mededelingen worden gedaan door VERANTWOORDELIJK en gerelateerd over uw producten en diensten, of uw medewerkers of leveranciers met wie dit een promotieovereenkomst heeft bereikt. In dit geval, dederden hebben nooit toegang tot persoonlijke gegevens.
- Voer statistische studies uit.
- Verwerk orders, verzoeken of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan aan via een van de contactformulieren die voor u beschikbaar worden gesteld. - Stuur de nieuwsbrief van de website.

Criteria voor gegevensbehoud: worden gehandhaafd zolang er wederzijdse belangstelling voor is behoud het einde van de behandeling en wanneer het niet langer nodig is voor dat doel, zullen ze worden geëlimineerd met veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van het zichzelf.

Gebruikersrechten
De behandeling voldoet niet aan de geldende voorschriften.
Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
Postadres: COME2BCN, S.L. GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 558 Baixos 08011 BARCELONA (BARCELONA).
E-mail: info@apartmentbarcelona.com

2. VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTER VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER
De gebruikers, door de overeenkomstige vakken te markeren en gegevens in te voeren in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of weergegeven in vormen van download, uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig accepteren dat uw gegevens nodig zijn om voldoen aan uw verzoek, door de aanbieder, om op vrijwillige basis gegevens in de velden op te nemen overgebleven. De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de VERANTWOORDELIJKE persoon worden verstrekt waar en waar zijn is verantwoordelijk voor het communiceren van elke wijziging daarvan.
De VERANTWOORDELIJKER informeert en garandeert de gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens dat niet zijn wordt in geen geval overgedragen aan derden, en dat telkens wanneer u een soort gegevensoverdracht uitvoert persoonlijk, de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruikers. Alle gevraagde gegevens via de website zijn verplicht, omdat ze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, het is niet zeker dat de verstrekte informatie en diensten volledig zijn aangepast aan hun nodig heeft.

3. BEVEILIGINGSMAATREGELEN Dat in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKER voldoet aan alle bepalingen van de GDPR-voorschriften voor de behandeling van de persoonsgegevens van hun verantwoordelijkheid, en duidelijk met de beginselen beschreven in artikel 5 van de AVG, waarvoor zij op een wettige, eerlijke en transparante manier worden behandeld in relatie met de belanghebbende partij en adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden voor degenen die worden behandeld.
De VERANTWOORDELIJKE zorgt ervoor dat het juiste technische en organisatorische beleid is geïmplementeerd door de GDPR vastgestelde beveiligingsmaatregelen toepassen om de rechten en Vrijheden van de Gebruikers en heeft de juiste informatie gecommuniceerd zodat ze deze kunnen uitoefenen
PRIVACYBELEID VAN DE OFFICIËLE SOCIALE NETWERKEN VAN COME2BCN, S.L.

1. Informatie over de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die op de pagina en in het sociale netwerk worden gehost:
In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/619 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en de organieke wet 15/1999, van 13 december, van Bescherming van Gegevens van een Persoonlijke Aard, COME2BCN, SL wil de gebruikers van dit sociale netwerk informeren over het beleid met betrekking tot de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van mensen die vrijwillig toegang hebben tot onze website en deze gebruiken. De toegang en het gebruik door de gebruiker van deze pagina houdt in dat hij/zij dit privacybeleid uitdrukkelijk aanvaardt en dat hij/zij toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens zoals voorzien in deze pagina.

2. Gegevens van minderjarigen of arbeidsongeschikt
Toegang en registratie in dit sociale netwerk is verboden voor minderjarigen onder de veertien (14) jaar. Aan de andere kant, als de gebruiker dat is,ze dat niet in staat, COME2BCN, S.L. waarschuwt dat de toestemming van de eigenaar van het ouderlijk gezag of de voogdij van de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger nodig zal zijn voor toegang tot en gebruik van deze pagina en zal uitdrukkelijk worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van zijn officiële website door minderjarigen en niet in staat zijn, in elk geval de verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordigers.

3. Identificatie van de bedrijfsnaam van de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand
De gebruiker wordt geïnformeerd dat COME2BCN, S.L. de is eigenaar van het domein https://www.apartmentbarcelona.com/es/ , evenals de profielen van de officiële sociale netwerken die verantwoordelijk zijn voor de bestanden en behandelingen waardoor de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en opgeslagen als een gevolg van de registratie en het gebruik van de pagina in dit sociale netwerk, onverminderd de behandelingen waarvoor de entiteit verantwoordelijk is eigenaar van het sociale netwerk waar onze pagina zich bevindt.

4. Doeleinden waarop persoonsgegevens, informatie en toestemming zijn bedoeld De persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, maken deel uit van een gegevensverwerking verantwoordelijkheid van COME2BCN, S.L. met het doel informatie over de entiteit aan te bieden per e-mail, fax, sms, mms, sociale gemeenschappen of andere elektronische of fysieke middelen, aanwezig of toekomstig, die communicatie mogelijk maken commercieel, het verzenden van een nieuwsbrief naar die gebruikers die zich abonneren, informatie uitwisselen met COME2BCN, S.L.y andere gebruikers en communiceert met derden.
Vanaf het moment dat de gebruiker deze officiële pagina gebruikt, geeft hij zijn gratis, ondubbelzinnige toestemming, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens door COME2BCN, S.L. voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens voor de juiste levering van genoemde diensten in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.
De gebruiker is vrij om de pagina in dit sociale netwerk te gebruiken, dus als de gebruiker het niet eens is met de behandeling van uw gegevens voor dergelijke doeleinden, u mag deze niet gebruiken of uw persoonlijke gegevens verstrekken.
De gebruiker kan teksten, foto's, video's en andere informatie en/of inhoud delen die wordt onderworpen aan zowel de huidig ​​beleid met betrekking tot de regels en voorwaarden van het platform.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die u publiceert, respecteert de huidige wetgeving, dit beleid en de regels van het platform.
De gebruiker mag op deze pagina alleen persoonlijke gegevens, foto's en informatie of andere inhoud publiceren wiens eigendom en eigendom hem toekomen of ten aanzien waarvan hij de toestemming van derden heeft. COME2BCN, S.L. U hebt het recht om van deze officiële pagina te verwijderen - eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of gebruikersautorisatie - inhoud die door de gebruiker is gepubliceerd wanneer de gebruiker inbreuk pleegt op of inbreuk maakt op de huidige wetgeving, de regels vastgelegd in dit beleid en de Platformregels.

5. Identificatie van de ontvangers ten opzichte van wie COME2BCN, S.L. is van plan om opdrachten of datacommunicatie uit te voeren
De gebruiker wordt erop gewezen dat alle informatie en inhoud die op de sociale netwerkpagina is gepubliceerd, bekend is door de resterende gebruikers van de officiële pagina en het sociale netwerkplatform. Bijgevolg alle informatie en inhoud die door de gebruiker wordt gepubliceerd, wordt aan de rest van de gebruikers meegedeeld door de aard van het service.
COME2BCN, S.L. Het is alleen gepland om opdrachten of datacommunicatie uit te voeren die te wijten zijn aan de huidige verordeningen die moeten worden voorgelegd aan rechters, rechtbanken, overheidsdiensten en bevoegde autoriteiten van een administratieve.

6. Andere externe dienstverleners
COME2BCN, S.L. waarschuwt de gebruiker, dat deze entiteit alleen verantwoordelijk is en de vertrouwelijkheid, veiligheid en behandeling van de gegevens garandeert in overeenstemming met dit beleid, met betrekking tot de persoonlijke gegevens verzameld door de gebruiker via deze officiële website in dit sociale netwerk, geen enkele verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de behandelingen en het daaropvolgende gebruik van persoonlijke gegevens die zowel door de eigenaar van het sociale netwerk als door derde dienstverleners van de informatiemaatschappij die toegang tot dergelijke gegevens zouden kunnen hebben vanwege de het aanbieden van hun diensten of het uitoefenen van hun activiteit, derden die hyperlinks naar het sociale netwerk tot stand brengen, of diegenen die verantwoordelijk zijn voor die hyperlinks.

7. Gegevenskwaliteit
COME2BCN, S.L. waarschuwt de gebruiker dat, afgezien van het bestaan van een wettelijk samengestelde afbeelding, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon kan gebruiken en hun persoonlijke gegevens mag meedelen, zodat de gebruiker te allen tijde moet weten dat hij alleen persoonsgegevens kan verstrekken die overeenkomen met hun eigen identiteit en dat ze adequaat, pertinent, actueel, nauwkeurig en waar zijn. In ieder geval moet de gebruiker de privacy van derden respecteren, ongeacht of deze gebruikers zijn of niet van het sociale netwerk of de pagina https://www.apartmentbarcelona.com/nl/.

8. Andere interessante informatie
COME2BCN, S.L. kan te allen tijde dit beleid wijzigen en/of vervangen dat, in voorkomend geval, het exemplaar dat momenteel wordt gepubliceerd, zal vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de gebruiker periodiek toegang krijgen om op de hoogte te blijven.
De gebruiker kan contact met ons opnemen via de interne berichtenservice van het sociale netwerk of via de volgende contactgegevens: info@apartmentbarcelona.com
Ook kan de gebruiker de regels en het beleid raadplegen die door de eigenaar van het sociale netwerk zijn gepubliceerd voor het gebruik van de hetzelfde.
WET VAN DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI) COME2BCN, SL, verantwoordelijk voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), BOE Nr. 166, evenals alle gebruikers van de website informeren over wat de gebruiksvoorwaarden zijn.
Iedereen die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker over en verbindt zich ertoe de naleving en strikte naleving van de bepalingen hierin uiteengezet, evenals andere wettelijke bepaling die van toepassing was.
COME2BCN, S.L. behoudt zich het recht voor om elk type informatie te wijzigen op de website verschijnen, zonder dat er een verplichting bestaat om vooraf te adviseren of de gebruikers zeiden dat verplichtingen werden begrepen als voldoende met de publicatie op de website van COME2BCN, S.L.

1.IDENTIFICATIEGEGEVENS
Domeinnaam: https://www.apartmentbarcelona.com/nl/
Handelsnaam: AB APPARTEMENT BARCELONA
Bedrijfsnaam: COME2BCN, S.L.
NIF: B64614951
Statutaire zetel: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 558 - 08011 BARCELONA
Telefoon: 934813577
e-mail: info@apartmentbarcelona.com
Geregistreerd in het register (Mercantile / Public): Handelsregister van Barcelona, ​​volume 22.599, pagina 53, blad B-39559, opschrift 1.

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
De website, inclusief, maar niet beperkt tot, het programmeren, bewerken, compileren en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen, zijn eigendom van COME2BCN S.L of, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de kant van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de voorschriften van intellectuele en industriële eigendom, evenals geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.
Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, de totale of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing vereist in ieder geval voorafgaande schriftelijke toestemming en onderdeel van COME2BCN S.L. Elk gebruik dat niet eerder is geautoriseerd, wordt als een schending beschouwd en ernstige intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.
De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen buiten COME2BCN S.L. die op de internetsite kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, en zijn zelf verantwoordelijk voor elk mogelijk controverse die zou kunnen ontstaan ​​met betrekking tot hen. COME2BCN S.L.autentiseert uitdrukkelijk dat derden rechtstreeks naar de specifieke inhoud van de website kunnen doorsturen, en in elk geval omleiden naar de hoofdwebsite van https://www.apartmentbarcelona.com/es/.
COME2BCN S.L. erkent de rechten van intellectuele en industriële eigendom ten gunste van de eigenaars ervan, en impliceert niet dat de naam of het voorkomen op de website het bestaan ​​van rechten of verantwoordelijkheid over hen, evenals goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hetzelfde.
Elke opmerking maken over mogelijke inbreuken op de rechten van intellectueel of industrieel eigendom, evenals de inhoud van de website mag, doe het via de e-mail info@apartmentbarcelona.com.

3. VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN
COME2BCN S.L. is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die is afgeleid van de gepubliceerde informatie, op uw website wanneer deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd is door een derde partij ernaar toe.

Gebruik van cookies
Deze website kan technische cookies gebruiken (kleine informatiebestanden die de server bevat zendt naar de computer van de persoon die de pagina opent) om bepaalde functies uit te voeren essentieel geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De koekjes gebruikt hebben in elk geval een tijdelijk karakter, met als enig doel het maken van de navigatie en verdwijnen wanneer de gebruikerssessie eindigt. In elk geval deze cookies persoonlijke gegevens verstrekken en niet worden gebruikt voor het verzamelen van zichzelf.
Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waarop de website zich bevindt de browser gebruik om zo de gebruiker het browsen gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld de toegang van gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd bij de gebieden, diensten, promoties of wedstrijden voorbehouden exclusief voor hen zonder zich te hoeven registreren voor elk bezoek.
Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters, voortgang te bewaken en aantal inschrijvingen enz. In deze gevallen technisch toelaatbare maar nuttige cookies voor de gebruiker. Deze website zal geen verwijderbare cookies installeren zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser in te stellen om op de hoogte te worden gebracht van de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op uw computer te voorkomen. Controleer alstublieft de instructies van uw browser vouw deze informatie uit.

Koppelingsbeleid
Vanaf de website is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar inhoud van websites van derden. Sinds COME2BCN, S.L. kan niet altijd de inhoud controleren die door derden op hun respectieve websites is geïntroduceerd, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de genoemde inhoud. In ieder geval, overgaan tot de onmiddellijke intrekking van inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, moraal of openbare orde, doorgaan met het onmiddellijk verwijderen van de doorverwijzing naar de genoemde website, onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten van de inhoud in kwestie.
COME2BCN, S.L. is niet verantwoordelijk voor de informatie en de opgeslagen inhoud, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, forums, chats, bloggenemers, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk kunnen publiceren op de website van COME2BCN, SL. en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, wordt het ter beschikking gesteld van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, en werkt het actief mee aan de intrekking of, in voorkomend geval, het blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of moraliteit en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die voor deze classificatie vatbaar zou kunnen zijn, moet u de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
Deze website is beoordeeld en getest om goed te werken. In principe kan de correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. COME2BCN S.L. sluit niet de mogelijkheid uit van bepaalde programmeerfouten, of die zich voordoen als gevolg van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden waardoor toegang tot de website onmogelijk wordt.

IP-adressen
De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer het verbinding met internet maakt. Al deze informatie wordt geregistreerd in een correct geregistreerd serveractiviteitenbestand dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens toestaat om alleen statistische metingen te verkrijgen die de kennis van het aantal paginavertoningen, het aantal bezoeken aan webservers, de volgorde van bezoeken, het toegangspunt, enz.

4. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
Voor de oplossing van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de daarin ontwikkelde activiteiten, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die door de partijen uitdrukkelijk wordt voorgelegd, en die bevoegd is om alle geschillen die zich voordoen of die verband houden met het gebruik daarvan, op te lossen bij de rechtbanken en tribunalen die zich het dichtst bij BARCELONA bevinden.