1. Stappen voor de aankoop van een woning voor niet-Spaanse klanten
1.1 Zodra u besloten heeft welke woning u wilt kopen, moet u een totaal van 3.000€ betalen om de reservering te maken. Als dit bedrag betaalt is, bent u er zeker van dat de woning van de markt gehaald is door Apartment Barcelona voor twee weken. Gedurende deze twee weken wordt de deposito-overeenkomst opgesteld.
1.2 Als je er nog geen in je bezit hebt, dan moet u een buitenlands indentificatienummer verwerven; Número de Identidad de Extranjeros (NIE). U kunt dit aanvragen bij het politiebureau dat dichtbij het adres ligt van de woning die u wilt kopen, of waar u van plan bent in Spanje te gaan wonen. In Barcelona kunt u naar het kantoor van de Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras bij de Passeig de Sant Joan de Borbó 189, 08037, gaan.
1.3 Om een NIE nummer in bezit te krijgen, moet u de volgende documenten kunnen voorleggen:
  • Het EX15 formulier ingevuld, maar niet ondertekend.
  • Een kopie van het document die de gronden voor een NIE aanvraag ondersteunt (als u een burger van de EU bent, dan is deze stap niet nodig): de depositie-overeenkomst, een ondertekend document van het bureau dat de aanbetaling certificeert.
  • Orgineel paspoort (of een identiteitskaart als u deel uitmaakt van de EU) en een fotokopie.
Het neemt meestal drie tot 5 weken in beslag om een NIE nummer te verkrijgen.
Het is belangrijk om niet illegaal Spanje te zijn in verband met de aankoop van de woning.
Borg overeenkomst en koopovereenkomst
2.1 De koper moet 10% betalen van de totale prijs van de woning (de 3000€ aanbetaling zal worden verdisconteerd van dit bedrag). Boeteclausules staan weergegeven in het depot overeenkomst, die bevestigt het akkoord van de eigenaar om het eigendom te verkopen. Mag deze overeenkomst niet worden nagekomen, dan moet de eigenaar de koper de dubbele borg betalen. Indien de koper zich terugtrekt van de aankoop, zal de borg worden verloren.
2.2 De uiterste datum van de verkoop zal worden vermeld in het document (elke verkoop is anders, het hangt ervan af over wat de eigenaar en de koper van tevoren overeengekomen zijn, maar de gemiddelde datum is meestal binen twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst).
2.3 De koper is verplicht om 10% van de verkoopprijs in belastingen, plus de notariskosten en kadastervergoeding te betalen. De laatste twee zijn afhankelijk van de verkoop van de woning.
2.4 De verkoop vindt plaats in het kantoor van de notaris, die gekozen is door de koper. Op dit moment moet de borg worden betaald en de koopovereenkomst worden ondertekend. Als de koopovereenkomst is ondertekend, moet de koper een cheque –uitgezonden door de bank- hebben met het resterende bedrag wat nog betaald moet worden, zodra de vooruitbetaling en/of de borg in mindering zijn gebracht.
2.5 Met de ondertekening van het verkoopcontract en als de totale verkoopprijs is betaald, wordt de koper verklaard tot eigenaar en de verkoper zal zijn woning overhandigen.
2.6 In het geval dat de woning al een hypotheek heeft, dan wordt die geannuleerd op de dag dat het koopcontract ondertekend wordt. In dit geval zal de koper het resterende bedrag van de hypotheek per cheque –uitgezonden door de bank- tot de bank van de hypotheek overmaken. Een andere cheque –uitgezonden door de bank- zal naar de notaris gestuurd worden om de annulering van de hypotheek in het kadaster te betalen. Daarnaast wordt er ook een cheque verstuurd naar de eigenaar van het pand om de rest van de verkoopprijs te betalen.
2.7 Op dezelfde dag dat de koopovereenkomst is getekend, moet de koper de middelen verstrekken aan de notaris voor de verwerking van de akte, de betaling van de belasting, de notaris zelf en de registratie van het eigendom. Nadat de koopovereenkomst is ondertekend, duurt het ongeveer anderhalve maand voordat de akte is veranderd naar de naam van de nieuwe eigenaar. Wanneer de officiële akte is ingediend, zal de notaris bewijzen ontvangen van de al gemaakte betalingen. Als er een verschil is tussen de uitgaven van de koper en de koopovereenkomst, dan zal de koper dit bedrag terug worden betaald.
De notaris zorgt voor een onofficieel kopie van de akte op de dag dat de koopovereenkomst is getekend.